HAZERFEN KİMYA'YA DEV TRANSFER

50'den fazla seminer, konferans, çalıştay, panel, kurs, eğitim ve benzeri etkinliklere kaltılım sağlayan. Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı aynı zaman da Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata akademik danışman olarak Hazerfen Kimya bünyesine katılmıştır.

mustafa böyükata 2     mustafa böyükata 1